معاون سازمان صنایع دستی و هنر های سنتی در ابتدای نشست  تخصصی گروه نساجی سنتی با رویکرد آسیب شناسی به تنزل جایگاه کشور در جهان با توجه به گذشته آن گفت: متاسفانه در حال حاضر جایگاه رضایت بخشی در این حوزه نداریم که باید در هر دو زمینه تولید و صادرات مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور برای راه اندازی و فعال شدن نساجی کشور امسال را سال نساجی نامگذاری کردیم.

بهمن نامور مطلق در ادامه با تاکید بر اهمیت تلاش برای بازگشت به جایگاه قبلی گفت: باید جای خود را در صادرات تولیدات نساجی در جهان پیدا کنیم برای نمونه صادرات نساجی هند بیش از ۸۰۰ میلیون دلار است و صادرات ما در حوزه فرش و صنایع دستی در مجموع ۵۰۰ میلیون است که این رقم باید افزایش یابد.
وی با اشاره به آمار فروش و صادرات افزود: آمار فعلی، شایسته کشوری که صاحب تمدن غنی و صنایع دستی قدرتمند بوده نیست که اگر به خود نیاییم و در این زمینه تلاشی نکنیم آنچه را که داریم نیز از دست می دهیم.
نامور سفر در ارزیابی سفر خود به بوشهر و بازدید از کارگاه های عبا بافی بیان کرد: هنر و صنعتی که می تواند دارای بازار خوب و قدرتمندی باشد، متاسفانه تنها دارای ۴ دستگاه فعال بود که اگر این آمار افزایش نیابد این صنعت از دست می رود؛ در این سفر مقرر شد که این تعداد ابتدا به ۱۰ دستگاه افزایش یابد و این امر را به عنوان یک حادثه مهم در راستای احیا ی هنر عبابافی گرامی بداریم.
معاون صنایع دستی سازمان در ادامه با بیان این مطلب که در حوزه صنایع دستی دچار ضعف هایی هستیم که باید مرتفع شود تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه آموزش و پژوهش ، مواد اولیه و قیمت تمام شده کالاها، تعداد کم کارگاه های صنایع دستی با مشکلات و کمبود هایی مواجه هستیم که این موارد در کنار هم بازار صنایع دستی را آسیب پذیرکرده است.
وی در تصریح مسیر رسیدن به حجم بالای تولید و برند سازی در حوزه صنایع دستی گفت: باید تلاش شود با تجهیز و افزایش کارگاه ها مراتب برند سازی و تولید انبوه نیازمند فراهم شود.همچنین امیدواریم امسال نساجی سنتی را به نقطه قابل قبولی در زمینه تولید و صادرات برسانیم. با توجه به اینکه تمامی استان های کشور قابلیت احیا و بازتوانی صنایع دستی موجود را دارند امیدواریم با برنامه ریزی و برگزاری مستمر این جلسات و استفاده از تدبیر و تخصص شما و نیز حمایت های ما به رشد و توسعه صنایع دستی به ویژه نساجی سنتی دست یابیم.
دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.