این بنا که به کاروانسرای پیام مشهور است، یامی است که در دوره شاه عباس دوم صفوی ساخته شده است. یام کلمه ای مغولی است که پس از استیلای مغول به چاپارخانه ها اطلاق می شده است. کاربری اصلی این بنا چاپارخانه بود که در آن اسب های تازه نفس جهت انتقال پیام ها توسط چاپارها یعنی پستچی ها نگهداری میشد و محل استراحت عوامل سیستم ارتباطی کشور بود.

وسعت و کیفیت ساخت این بنا و محل استقرار مناسب آن، استفاده از آن بعنوان یکی از بهترین کاروانسراهای کشور را نیز فراهم کرده بود.

2015-03-27-19-35-44_deco2015-03-27-19-31-46_deco2015-03-27-19-37-20_deco2015-03-27-19-42-07_deco2015-03-27-19-44-15_deco2015-03-27-19-40-33_deco2015-03-27-19-46-01_deco2015-03-27-19-47-58_deco2015-03-27-20-20-26_deco2015-03-27-20-18-55_deco2015-03-27-20-22-24_deco

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.