شهر جانگ یه استان گان سو واقع در شمال غربی چین است. این شهر هر چند که بزرگ و خیلی معروف نیست، اما بسیار بسیار زیبا است. مناظر دیدنی نیز بی شمار است. اگر شما دوستان عزیز ایرانی به چین سفر کنید، این شهر گزینه خوبی به شمار می رود.  جانگ یه شهری با بزرگترین منطقه حفاظت از محیط زیست در سطح کشور چین است.

سال ۱۹۸۶ شورای دولتی چین این شهر را به عنوان شهر معروف فرهنگی و تاریخی چین انتخاب کرد.

سال ۲۰۰۶این شهر اولین شهر آزمایشی برای صرفه جویی آب تبدیل به شمار می رود.

سال ۲۰۰۹ بزرگترین تالاب شهری چین در جانگ یه ساخته شد.

سال ۲۰۱۰ جانگ یه به عنوان شهر نمونه درختکاری چین شهرت یافت.

سال ۲۰۱۳ این شهر یکی از اولین گروه شهرهای محیط زیست آبی چین شد.

جانگ یه (1)

جانگ یه (2)

جانگ یه (3)

جانگ یه (4)

جانگ یه (5)

جانگ یه (6)
جانگ یه (7)

جانگ یه (9)

جانگ یه (10)

جانگ یه (11)

جانگ یه (12)

جانگ یه (13)

جانگ یه (14)

جانگ یه (15)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.