دریاچه کراتر مکه (Meke Krater Gölü)، واقع در منطقه کاراپینار شهر کونیا در ترکیه، از آب‌های یک آتشفشان خاموش شده تشکیل شده که جزیره‌ای در وسط آن قرار گرفته است. دریاچه کراتر مکه در مسیر کاراپینار به ارغلی قرار گرفته است.

طول دریاچه و دهانه اولیه آتشفشان ۸۰۰ متر، پهنای آن ۵۰۰ متر و عمق آن نیز ۱۲ متر است.

این دهانه آتشفشانی که ۴۰۰ میلیون سال پیش (دوره پلیستوسن) در نتیجه فوران آتشفشان (مخروط پیروکلاسیک) پدید آمده، به مرور زمان با افزایش آب به دریاچه تبدیل شده است. پس از آن، ۹۰۰۰ سال پیش با فوران آتشفشان برای دومین بار، دومین مخروط آتشفشانی در وسط دریاچه تشکیل شد که این نیز با گذشت زمان به دریاچه‌ای مبدل شد.

ارتفاع دریاچه کراتر مکه ۹۸۱ متر بالاتر از سطح دریا است. ساختار توده آتشفشانی جزیره به گونه‌ای است که توانایی جذب شدیدترین باران‌ها را نیز دارد که این خود دلیل پایداری هزاران ساله این مخروط است. اما در سال‌های اخیر با مصرف غیر مسئولانه آب‌های زیرزمینی حوزه کونیا، در ماه‌های گرم تابستان خشک می‌شود.

دریاچه مکه ترکیه (1)

دریاچه مکه ترکیه (2)

دریاچه مکه ترکیه (3)

دریاچه مکه ترکیه (4)

دریاچه مکه ترکیه (5)

دریاچه مکه ترکیه (7)

دریاچه مکه ترکیه (8)

دریاچه مکه ترکیه (9)

دریاچه مکه ترکیه (10)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.