این مطلب مجموعه ای از شگفت انگیزترین تصاویر پانداهای دوست داشتنی را برای شما ارائه می دهد. بسیاری از این عکس ها برگرفته از مرکز تحقیقاتی پرورش پاندا در چنگدو است. مردم چین پاندا را Da xiong mao می نامند که به معنی خرس عظیم الجثه است. پاندا در چین سمبل صلح است.

پاندا (1)

پاندا (1)

پاندا (2)

پاندا (3)

پاندا (4)

پاندا (5)

پاندا (6)

Panda Cub Bao Bao Makes Her Debut At Washington's National Zoo

پاندا (8)

پاندا (9)

پاندا (10)

پاندا (11)

پاندا (12)

Giant Pandas At China Giant Panda Protection and Research Center In Yaan

پاندا (15)

پاندا (16)

Tai Shan

ap815548341194-2

پاندا (20)

پاندا (21)

پاندا (22)

پاندا (23)

پاندا (24)

پاندا (25)

پانداهای دوست داشتنی

پانداهای دوست داشتنی

پانداهای دوست داشتنی

giant panda group eating bamboo

پاندا (27)

دسته بندی ها : گوناگون

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.