مطمئنا تاکنون در میان هزاران درخت در دل یک جنگل پیاده روی کرده اید ولی قدم زدن بر فراز درختان چطور؟ آیا به این فکر کرده اید که چه لذتی خواهد داشت؟

گذرگاه صدساله درختان کریستن بوش، یک مسیر صعودی در کیپ تاون است که به گردشگران اجازه می دهد جنگل و درختان را همچون یک پرنده از بالا تماشا کنند.

این گذرگاه، مسیر زیبایی برای رسیدن به باغ گیاه شناسی ملی کریستن بوش در آفریقای جنوبی است. حداکثر ارتفاع این پل ۱۲ متر از زمین می باشد و تنها در دو نقطه زمین را لمس می کند. گردشگران می توانند در طول مسیر از مناظر وصف نشدنی اطراف لذت برده و در چند نقطه به پایین فرود بیایند و در کنار شاخ و برگ درختان روح خود را تازه کنند.

این پل ۱۳۰ متری یکی از زیباترین و جذاب ترین مکان های توریستی است که هر کسی رویای قدم زدن بر فراز آن را در خود می پروراند.

tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-2 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-4 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-6 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-8 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-11 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-12 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-13 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-14 tree-canopy-walkway-path-kirstenbosch-national-botanical-garden-15

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.