هیچ اجباری برای اینکه یک ساختمان باید چیزی خشک و بی جان باشد، وجود ندارد. هنرمند ایتالیایی به نام Giuliano Mauri با ساخت کلیسای درختی نمونه کاملی از این نوع معماری را نشان داد که در آن آدمی به جای رقابت با طبیعت، بخشی از آن را تشکیل می دهد. دو نخلستان اخیر این هنرمند نیز برای توسعه به یک جفت قصر سلطنتی باشکوه طراحی شده اند.

ستون هایی را که در تصاویر مشاهده می کنید، در نهایت فاسد و پوسیده خواهند شد که باید با درختان ممرز جایگزین شوند. با رشد این درختان سایبانی به وجود می آید که سقف کلیسای جامع را تشکیل می دهد.

این هندمند در سال ۲۰۰۲ اثر هنری خود را رونمایی کرد و در سال ۲۰۰۹ درگذشت ولی اثر وی در سال ۲۰۱۰ تکمیل شده و به نمایش گذاشته شد. این کلیسای شگرف در کوهپایه آرنا در شمال ایتالیا قرار دارد.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.