سرویس خبری روزنامه ارک-به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری- WTTC – بیش از ۱۴ میلیون شغل در صنایع سفر و گردشگری درسطح جهان درمخاطره خواهد بود اگر دولت‌ها و کمپانی‌های بخش خصوصی از هم اکنون اقدامی جدی برای تامین کمبود این صنعت از نظر نیروی کار ماهر ومستعد انجام ندهتد.

طبق همین گزارش تحقیقاتی که در موسسه علوم اقتصادی اکسفورد و به سفارش و هدایت سازمان جهانی سفرو گردشگری صورت گرفته حاکی از آن است که این صنعت درسطح جهانی ۱۴ میلیون فرد را کمتر از پیش می‌تواند در این صنعت پردرآمد به کار بگمارد. همچنین صنعت گردشگری وسفر در ده سال آینده، ۶۱۰ میلیارد دلارکمتر در تامین GDP اقتصاد جهانی سهم خواهد داشت.

به بیان دیگر اقتصاد جهانی درده سال آینده در صورت بی‌توجهی به این هشدار کارشناسان ویا شکست دراجرای سیاست‌های ترویج و بکار گیری روش‌های مناسب و دقیق مدیریت استعداد و نیروی انسانی، ۶۱۰ میلیارد دلار درآمد از صنعت گردشگری و سفر از دست خواهد داد.

طبق همین گزارش صنعت سفر و گردشگری در حال حاضر تامین کننده ۲۶۶ میلیون شغل در سطح جهانی است. پیش بینی شده‌است که اشتغال در این صنایع و وبخش های غیر مستقیم وابسته به آن تا سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۴۷ میلیون شغل برسد. این رقم ازنظر مالی برابر با ۷ تریلیون دلار کمک یا سهم این صنایع در اقتصاد جهانی درسال ۲۰۱۴ است. پیش بینی شده است که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۱ تریلیون دلار برسد.

این پژوهش برای نخستین بار درمقیاس مطلق، چالش های مرتبط با منابع انسانی در صنعت گردشگری و سفر و تاثیر بالقوه کمبود مهارت و تخصص را بر درآمد این صنعت درسال ۲۰۲۴ بررسی و محاسبه کرده است.

این پژوهش‌ها همچنین براساس مطالعه داده‌های موجود بر روی ۴۵ کشوری صورت گرفته که مجموعا بیش از ۸۰ درصد از کل اشتغال در صنعت گردشگری و سفر ونیز ۸۰ درصد از کل GDP جهان را تامین می‌کنند. این پژوهش همچنین وضعیت و توان کافی این کشورها را درایجاد فضای مناسب جهت توسعه استعدادها و نیروی کار ماهر درده سال آینده ارزیابی کرده است.

این تحقیقات همچنین حکایت از کمبود جدی در زمینه به کار گیری نیروی کار مناسب در جایگاه مناسب و در مهارت‌های مناسب دارد، به نحوی که پاسخگوی میزان رشد صنعت سفرو گردشگری طی ده سال آینده باشد.

دیوید اسکاوسیل دبیرکل WTTC در بیان اهمیت این یافته‌ها گفت:صنایع سفر و گردشگری یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد جهانی است. این صنایع محرک قدرتمندی در تامین اشتغال و رشد اقتصادی و نیز ایجاد رفاه و رونق مالی درجهان است. این صنعت در سطوح مختلف مهارتی برای بیشتر بخش‌های حاشیه‌ای جامعه همانند جوانان و زنان، ایجاد شغل کرده است. همچنین نوعی فرصت شغلی در مناطقی از جهان ایجاد کرده است که فرصت اشتغال درآنجا بسیار اندک بوده است. اکنون شکست در اجرای طرح‌ها وسیاست‌های به جا و درخور برای تربیت و به کارگیری نیروی کار ماهر وآموزش دیده درنهایت سبب رشد کمتر و کاهش سرمایه گذاری می‌شود واین عوامل نیز به نوبه خود به نوآوری کمتر و کاهش در سطح مشارکت و رقابت برای هم کشورها و هم شرکت‌های کسب و کار وتجارت می‌انجامد.

وی افزود:هنگامی که با رهبران و دولت ها وبا مدیران موسسات و شرکت‌های مسافرتی و گردشگری جهان گفتگو می کنم این موضوع کاملا روشن است که صحبت از بزرگ ترین چالش دربرابر طرح ها و برنامه‌های توسعه آن ها تامین و بازافزایی نیروی کار ماهر و متخصص در تمامی سطوح از کسب و کارشان درمیان است.

وی درپایان تاکید کرد:« گردشگری صنعتی متکی به کار با کیفیت و مردمان متخصص است که باید تولیدات و خدمات باکیفیت به مشتریان عرضه شود.

مطمئنم هرفرد علاقمندی درصنعت بزرگ ما از هم اکنون باید به فکر تامین نیروی کار ماهر و حل معضلات ناشی از کمبود آن در ظاینده و در طرح‌های تجاری خود باشد. ما به سیاست های به موقع و بجا، برنامه‌ها و مشارکت درجایگاه صحیح هستیم تا مطمئن شویم که نیروی کار فعال دراین صنعت درآینده نسبت به فرصت‌های شغلی خود دراین صنعت آگاه باشد و بداند که این فرصت یادگیری مهارت‌ها و تسلط بر دانش وتخصص دراین صنعت است که از رشد این صنعت در آینده حمایت می‌کند.»

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.