محدودیت و ممنوعیت ۳۱ محور در نوروز اعلام شد

پلیس راهور ناجا اعلام کرد عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراه ها و محور هایی که ضرورت ایجاب کند ممنوع خواهد بود.

در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌شود عبور و مرور انواع تریلر ، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امرمستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می‌شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا شده و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

محور کرج- چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بلعکس ممنوع است. همچنین تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت ۱۲ روزهای ۴،۷, ۱۳، و۱۴/۱/۹۴ الی ساعت ۳ بامداد روزهای بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وتردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۳ بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز ۱۲/۱/۹۴ ازمیدان امیرکبیرکرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۲ روز پنجشنبه مورخه ۲۸/۱۲/۹۳ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه است.

یادآور می‌شود، همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ الی ۲۲ روز جمعه مورخه ۲۹/۱۲/۹۳ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ الی ۲۲ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع بوده این در حالی است که تردد انواع کامیون وکامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸صبح مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ الی ساعت ۲ بامداد مورخ ۸/۱/۹۴ و از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۱/۱/۹۴ الی ساعت ۲بامداد مورخ ۱۶/۱/۹۴ از تهران به آمل و بالعکس ممنوع اعلام شده است.

تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳ روزهای ۴ ،۷ ، ۱۲ ، ۱۳ و۱۴/۱/۹۴ الی ۲ بامداد روزهای بعد از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روزهای فوق الی ۲ بامداد روزهای بعد از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور فیروز کوه

تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸روز چهار شنبه مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۰۸/۰۱/۹۴ و از ساعت ۸ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۱/۹۴ الی ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۵/۰۱/۹۴ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

آزادراه کرج – قزوین – زنجان در مسیر شرق به غرب

تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهر الی ۲۴ مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ و از ساعت ۶ صبح الی ۲۴ مورخ های ۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین ۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ از محورهای فوق ممنوع است.

محور قدیم قزوین رشت

تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ الی ساعت ۱ بامداد مورخ ۵/۰۱/۹۴ و از ساعت ۱۲ مورخ ۰۶/۰۱/۹۴ الی ساعت ۱ مورخ ۰۸/۰۱/۹۴ و از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۱/۹۴ الی ساعت ۱ مورخ ۱۵/۰۱/۹۳ از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع اعلام شده است.

محور قدیم ساوه همدان

تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶صبح الی ۱ بامداد مورخ های ۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین ۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ از محورهای فوق ممنوع است.

محور های اردبیل – آستارا، اردبیل- سرچم و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ مورخ ۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین ۱،۱۲،۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محورهای اردبیل- سراب ، اردبیل- خلخال و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ مورخ ۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور های مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار ، مشهد- تربت حیدریه و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ساعت ۲۴ روزهای   ۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و ۰۱/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور گلوگاه- گرگان – جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/ ۹۳ و ۱،۱۲، ۱۳، ۱۴/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع است.

محور های بانه – سقز – سنندج و مریوان – سنندج و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روزهای   ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳، ۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محورهای یزد – طبس ، دیهوک – کرمان و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳، ۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/ ۹۳ و ۱،۱۲، ۱۳، ۱۴/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع است.

محور های اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۷صبح مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ الی ساعت ۲۴ مورخ ۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است.

محور های پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشک

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روزهای                   ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین روزهای ۱ ، ۱۲، ۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور های یاسوج – اصفهان ، یاسوج – بابامیدان ، گچساران – باشت و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون با استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ مورخ   ۲۹/۱۲/۹۳ همچنین روزهای ۲، ۱۲، ۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور های سلفچگان – قم ، جاده قدیم کاشان – قم ، آزادراه کاشان – قم ، جاده قدیم تهران – قم و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ۲۴ روزهای ۱۳,۷,۴و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محورهای بندر عباس- سیرجان ، انار- شهربابک و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ روزهای   ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ همچنین روزهای ۱ ، ۱۲، ۱۳، ۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محورهای سیرجان – بافت ، جیرفت- بندرعباس و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ۲۴ روزهای ۱۳,۱۲و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور گچساران- بهبهان- رامهرمز

تردد انواع تریلر و کامیون با استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ مورخ   ۲۸،۲۷و۲۹/۱۲/۹۳ همچنین روزهای ۲، ۱۲، ۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محور ایذه – شهرکرد و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۷، ۲۸ و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین روزهای ۱۴,۱۳,۱۲,۴,۳,۲,۱/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع است.

تردد کلیه اتوبوس های کاروان راهیان نور از مورخه ۲۶/۱۲/۹۳ لغایت ۱۶/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر   اهواز- اندیمشک- خرم آباد- الیگودرز- اصفهان- شهرکرد بعنوان مسیر جایگزین معرفی می‌شود.

محور های اصلی استان خوزستان

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ۲۴ روزهای ۱۲و۱۳/۰۱/۹۴ در محورهای برون شهری استان ممنوع است.

محور جیرفت – بم – کرمان و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ الی ۲۴ روزهای ۱۳,۱۲و۱۴/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع است.

محور زابل- زاهدان و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به غیر از حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۶الی ۲۴ روز ۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین ۴ و۱۴/۰۱/۹۴ از محور فوق ممنوع است.

محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه ، لردگان – یاسوج و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روزهای۲۷، ۲۸ و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین روزهای ۱۴,۱۳,۱۲,۴,۳,۲,۱/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع است/

محور های اصلی استان فارس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روز ۲۹ /۱۲/۹۳ و همچنین روزهای ۱۲,۱،۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای اصلی استان ممنوع است.

محور های اصلی استان اصفهان

تردد انواع تریلی وکامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت۷ صبح مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ الی ساعت ۲۴ مورخ ۵/۱/۹۴ و همچنین از ساعت ۷ صبح مورخ ۱۲/۰۱/۹۴ الی ساعت ۲۴ مورخ ۱۵/۰۱/۹۴ در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع است.

محور های نائین – خور ، خور – طبس ، نایین – دامغان و راور دیهوک

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی مجهز از ساعت ۲۳ الی ساعت ۷ روز بعد در مورخ های ۲۸و۲۹/۱۲/۹۳ و همچنین ۱،۲،۳،۴،۵،۱۱،۱۲،۱۳و۱۴/۰۱/۹۴ در محور های فوق ممنوع است.

محور بجنورد اسفراین

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹/۱۲/ ۹۳ و ۱،۱۲، ۱۳، ۱۴/۰۱/۹۴ در محور فوق ممنوع است.

محورهای شیراز – نورآباد – گچساران ، شیراز – کازرون – بوشهر و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷الی ۲۴ روزهای ۱۳,۱۲و۱۴/۰۱/۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

محدودیتهای جابجایی محمولات ترافیکی

جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری کشور از ساعت ۱۴ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ تا ساعت ۲۴ مورخ ۰۷/۰۱/۹۴ و همچنین از ساعت ۷ مورخ ۱۱/۰۱/۹۴ تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۴/۰۱/۹۴ ممنوع است. گفتنی است، برای روزهای ۸ ، ۹، ۱۰ و۱۱/۰۱/۹۴ صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می‌شود.

ورود کلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از۸روز مورخ ۲۸/۱۲/۹۳ تا ساعت ۲۴ روز مورخ ۰۷/۰۱/۹۴ وهمچنین از ساعت ۱۰ روز ۱۲/۰۱/۹۴ الی ساعت ۲۴ مورخ ۱۴/۰۱/۹۴ ممنوع است مضاف به اینکه خودرو های یاد شده در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۴ صرفا در ساعات روز،مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل مذکور از مقررات مندرج در ردیف ۲ بند الف- کلیات (در صفحه یک) مستثنی هستند.

در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه روسای قرار گاه های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه ناجا بصورت مقطعی و منطقه ای تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود.

رانندگان وسایل نقلیه باربری و حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامیکه فاقد بار هستند در محورهایی که محدودیت تردد تریلر، کامیون و کامیونت اعمال می گردد مجاز به تردد نیستند.

اسماء بهتاش

من اسماء بهتاش، رئیس هیئت مدیره شرکت بینش فراگیر ارک سفر هستم. دوره کارشناسی رو در رشته مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی ارشد رو در رشته اکوتوریسم دانشگاه تبریز گذروندم. از اوایل تحصیلم به مباحث گردشگری علاقمند شدم و تصمیم گرفتم علاوه بر تحصیل، در این زمینه فعالیت کنم. از این رو، تصمیم خودم رو با تولید محتوای گردشگری برای ضمیمه گردشگری سفرنامه ارک عملی کردم. همچنین به عنوان سردبیر نشریه کوله پشتی، فصلنامه تخصصی گردشگری انجمن علمی جغرافیا و گردشگری دانشگاه تبریز، در کنار هم‌تیمی‌های خوش ذوقم بودم. از سال ۱۳۹۳، کسب و کار ما با عنوان ارک توریسم، وب‌سایت تولید محتوای تخصصی گردشگری، راه اندازی شد. من به مباحث فرهنگی علاقه‌مندم و در مورد فرهنگ تبریز در ارک توریسم می‌نویسم. به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ترکی استانبولی مسلطم. راهنمایی تور و اجرای رویدادهای گردشگری از دیگر فعالیت‌های مورد علاقه‌ام هست. از سال ۱۳۹۶ نیز در پروژه یک دقیقه با تبریز با هدف تولید محتوای ویدیویی برای شهر زیبای تبریز همکاری می‌کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.