مجسمه آزادی آمریکا که به نام های (به انگلیسیLiberty : Enlightening the World به فرانسه: La liberté  éclairant le monde)نیز می باشد،درسال ۱۸۸۶ توسط فرانسوی ها به آمریکا هدیه داده شده است.
این مجسمه را در جزیره ای به نام “آزادی” در آمریکا نصب شد و به صورت نمادی برای خوش آمدگویی به افرادی که از طریق دریا وارد این کشور می شوند، می باشد. این مجسمه نماد دوستی ببین آمریکا و فرانسه می باشد و بدنه رویه ای آن از مس پوشیده شده است.

مجسمه آزادی یکی از جاذبه های توریستی شهر نیویورک و به نوعی نماد آن محسوب می شود زیرا موقعیت این مجسمه طوری است که به کسانی که از طریق آب وارد آمریکا (نیویورک) می شوند، خوش آمد گویی می کند.

«استیفن گراور کلیوند»، رئیس جمهور سابق آمریکا به این نتیجه رسید که این مجسمه بیش از هر چیز، مناسب منبع نور است. سرانجام  بعد از چندین تلاش ناموفق، این سازه به یک «فانوس دریایی» تبدیل شد. این مجسمه به مدت ۱۶ سال روشن بود تا اینکه به این نتیجه رسیدند که این روش، درخور این سمبل نیست. سپس فانوس دریایی در سال ۱۹۰۲ برای همیشه خاموش شد.

236د

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.