سفر ارزان به خارج از راه دریا

سرویس خبری روزنامه ارک – شش میلیون و ۲۵۶ هزار و ۶۶۸ نفر نوروز سال گذشته سـفـر دریایی داشتند، این آمار ۱۹,۷ درصـد کـل سفرهای نوروزی را به خود اختـصـاص داد؛ سفرهایی که بیشتر در مسیر دریـایـی قشـم و کیش انجام شد و سایر مسـیـرهـای دریـایـی چندان بهرهای از آن نبردند . واقعیت آن است که بیشتر ایرانی ها تـرجـیـح می دهند با اتومبیل، اتوبوس، قطار و هواپیـمـا سفر کنند . کشتی و سفـر دریـایـی مـعـمـولا ضعیفترین شانس را در میان این انتخاب هـا دارد . شـایـد ضعف زیرساخت دریایی و اهمیت ندادن بـه مساله حمل و نقل و گردشگری دریایی باعث شده مردم هم چندان گـرایشـی بـه حـداقـل امکانات موجود این حوزه نشان ندهـنـد؛ امـا هستند گروهی که برای ماجراجویی بیشتـر و یا صرفه جویی در هزینه خـانـوار ایـن راه را انتخاب می .کنند بیشترین تمرکز سفرهای دریایی در آب هـای جنوبی ایران و بـویـژه در مسـیـر دریـایـی هرمزگان و جزایر قشم و کیش اسـت . شـایـد کمتر کسی اطلاع داشـتـه بـاشـد کـه ایـن مسیرهای دریایی بین ایران و کویت، امـارات و عراق نیز برقرار است . اصلیترین بنادر جابجایی مسافر در مسیرهـای آبی بین المللی در بندرعباس و خرمشهر قـرار . دارد این جابجایی دریایی در طول هفته و در چند نوبت بین خرمشهر کویت، بـنـدرعـبـاس شارجه، بندر لنگه دبی و خـرمشـهـر بصـره برقرار است . سفر دریایی بین المللی معمولا با کشتـی هـای دو طبقه کاتاماران و رو رو انجام می شود کـه رو روها قابلیت حمل ۱۲۰ دستگاه خودرو را هم دارند . مسافت این سـفـرهـای دریـایـی در مسـیـر خرمشهر کویت پـنـج سـاعـت، در مسـیـر بندرعباس شارجه ۹ ساعت، در مسـیـر بـنـدر لنگه دبی پنج ساعت و در مسـیـر خـرمشـهـر بصره حدود دو ساعت طول می .کشد هزینه این سفرهای دریایی با توجه به مسافـت و همچنین خدمات دریافتی از ۸۵ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است . معافیت حمل بار در سفرهای دریایی نیز تا ۵۰ کیلوگرم است، درحالیکه سفرهای هوایی تـا ۲۰ کیلوگرم از معافیت بار بهرهمند هستند . درحال حاضر حدود ۸۵ آژانـس مسـافـرتـی فروش بلیت کشتی ها در این مسیرهای دریایی را بر عهده دارند . همچنین دفاتر شرکت هـای کشتیرانی در بندرعبـاس، بـوشـهـر، لـنـگـه، خرمشهر، دبی، شارجه و کویت مستقرند کـه اطلاعات و خدمات مربوط به برنامه حـرکـت کشتیها و بلیت را در اختیار مسـافـران قـرار می دهند.

ایسنا

سانلی اشراقی

من سانلی اشراقی، عضو هیئت مدیره شرکت بینش فراگیر ارک سفر هستم. دوره کارشناسی رو در رشته مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی ارشد رو در رشته برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تبریز به پایان رسانده ام. از سال 1384 با گذراندن دوره های خبرنگاری به این حرفه علاقه مند شدم و از سال 1386 به طور رسمی وارد این حرفه شدم و با نشریات مختلفی از جمله روزنامه ارک همکاری مستمر داشته ام. پس از آشنایی با پدیده گردشگری علاقمند به تحصیل در این رشته شده و پس از پایان کارشناسی فیزیک هسته ای، به تحصیل در رشته گردشگری پرداختم از اوایل تحصیلم به برقراری ارتباط بین مطبوعات و گردشگری علاقمند بودم و این علاقه من را به سوی فعالیت در این زمینه سوق داد. از این رو، تصمیم خودم رو با تولید محتوا و طراحی و چاپ ضمیمه گردشگری سفرنامه ارک به عنوان سردبیر و مدیر مسئول با همراهی تیم ارک توریسم اجرایی کردم . همچنین به عنوان عضو هیئت تحریره نشریه کوله پشتی، فصلنامه تخصصی گردشگری انجمن علمی جغرافیا و گردشگری دانشگاه تبریز، فعالیت کردم. سال ۱۳۹۳، تیم ارک توریسم در راستای تولید محتوای الکترونیک ، وب‌سایت تولید محتوای تخصصی گردشگری، راه اندازی کرد. زمینه تخصصی من در این گروه مباحث تاریخی میباشد در مورد تاریخ پر رمز و راز تبریز در ارک توریسم می‌نویسم. به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ترکی آذربایجانی تسلط دارم. اجرای رویدادهای گردشگری از دیگر زمینه های فعالیت ما در تیم متخصص و جوانمان هست. همچنین از سال ۱۳۹۶ پروژه یک دقیقه با تبریز را با هدف تولید محتوای ویدیویی برای شهر زیبای تبریز دنبال می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.