جذب توریست نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است

سرویس خبری روزنامه ارک – سـیـد عـلـی آقازاده گفت : جذب توریست نیازمند توسعـه زیرساختهای گردشگری است که در ایـن زمینه باید تلاش گسترده ای از سوی مسوولان صورت گیرد . منطـقـه قـم، مـدیـرعـامـل شـرکـت ایرانگردی و جهانگردی در حاشیه بازدید از فرودگاه بین المللی قم، با بیان اینکه از ابتـدای امسال تاکنون حدود پنج میلیون توریست بـه کشور وارد شدند که تا پایان سال بـه حـدود شش میلیون می رسد، اظـهـار داشـت : اکـثـر توریستهایی که به ایران می آیند، از عراق و آذربایجان هستند و بیشتر آنان نـیـز بـعـد از تهران از قم و مشهد بازدید می .کنند وی بیان داشت : سالانه زائران زیادی از عـراق به قم و مشهد سفر می کـنـنـد و بـا افـتـتـاح فرودگاه قم، خطوط قم – مشـهـد یـکـی از پرترددترین خطوط هوایی کشور خواهد شد . آقازاده با بیان اینکه باید از این ظرفیت ها بهره ببریم گفت : صنعت توریسم طی این سـال هـا آرام آرام رو به رشد بوده اسـت و از سـال گذشته تاکنون در این دولت شاهد افـزایـش رشد صنعت توریسم بودیم . وی با بیان اینکه در شرایط کنونـی صـنـعـت توریسم برای کشور اهمیت دوچـنـدان دارد افزود: با توجه به شرایط مـوجـود در کشـور صنعت توریسم امروز می تواند پولسـازتـریـن، پایدارترین و ارزآورترین صنعت کشور باشد . وی بیان داشت : توریسم تنها صنعتی است که میتوان به آن ۱۰۰ درصد امیدوار بـود، چـرا که این صنعت تحت تـاثـیـر بـحـران هـایـی همچون تحریم، rکاهش قیمت های نفتی و . . . نیست . آقازاده با بیان اینکه نیاز است جـهـت جـذب توریست، زیرساخت گردشگری نـیـز مـهـیـا باشد تا درآمد بالا داشته باشیم گفت : یکی از زیرساخـت هـای مـهـم، تـوسـعـه مـنـاطـق گردشگری و احداث فرودگـاه اسـت، پـس میتوان نتیجه گرفت فـرودگـاه قـم ارتـبـاط مستقیم با صنعت توریسم دارد که می تـوانـد در اقتصاد کشور موثر باشد . وی با اشاره به موقعیت قرارگیری فرودگاه قم افزود: اینگونه نیست که این پروِژه فقط بـرای قم باشد، بلکه می تواند یک پـروِژه فـرامـلّـی باشد به دلیل اینکه با صـنـعـت تـوریسـم در ارتباط است . مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهـانـگـردی کشور تصریح کرد : کسانی که مـی گـویـنـد فرودگاه قم توجیه اقتصادی ندارد بـه شـدت در اشتباه هستند و با توجه به توریسم مذهـبـی که مطرح است و جایگاه مذهبی قم و مشهـد و زائرینی که به قم می آینـد نـیـاز اسـت تـا زیرساختها نیز فراهم شود . وی ادامه داد : ما نباید فقط بـعـد مسـافـربـری فرودگاه را در نظر بگیریم، بلکه با تـوجـه بـه موقعیت قرارگیری آن در محـدوده مـنـطـقـه ویژه اقتصادی سلفچگان که یکـی از بـنـادر مهم کشور محسوب می شود، می تـوانـد بـه عنوان یک بارانداز بسیار مهم باشد . آقازاده یادآورشد : با توجه به موقعیت مکانـی فرودگاه قم می تواند بار تجاری بسـیـاری از سفرهای هوایی منطقه را به خود اخـتـصـاص .دهد وی اضافه کرد : با وجـود ایسـتـگـاه بـزرگ تهران و اصفهـان کـه خـود یـک تـوجـیـه اقتصادی می تواند برای این پـروژه بـاشـد و همچنین موارد ذکر شده بالا، منطقی نـیـسـت که ما بگوییم چون فرودگاه قم در نـزدیـکـی تهران قرار گرفته، پس توجیه اقتصادی ندارد . وی بیان داشت : از فرودگاه قم نه تنها می توان به عنوان یک پروِژه ملی نام برد، بـلـکـه ایـن پروژه می تواند اثرات اقـتـصـادی در قـم و کشور داشته و توسعه بسیاری از زیرساختها را در قم سبب شود . آقازاده عنوان کرد : با اولین پرواز در فرودگاه قم مطمئنا یک تحول اقـتـصـادی را در آن شاهد خواهیم بود . وی با بیان اینکه بـایـد از سـرمـایـه گـذاران حمایتهای لازم صورت بگیرد بیان داشـت : امروزه یکی از مجموعه هایی که مـی تـوانـد کشور را از بحران ها و بنبست ها نجات دهد، سرمایهگذاران هستند که باید از آنان حمایت کرد و حتی می توان قوانین دست و پا گیر را نیز اصلاح نمود . وی با بیان اینکه مجموعه دولت از این گـونـه طرحها حمایت می کند گـفـت : مـا نـیـز در مجموعه سازمان، پشتیبانی لازم از این پـروِژه را خواهیم داشت و امیدوارم مسئولین اسـتـان نیز در معرفی فرودگاه بیش از پـیـش تـلاش نمایند تا سرمایه گـذاران و شـهـرونـدان بـا ظرفیت آن آشنا شوند .

ایسنا

سانلی اشراقی

من سانلی اشراقی، عضو هیئت مدیره شرکت بینش فراگیر ارک سفر هستم. دوره کارشناسی رو در رشته مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی ارشد رو در رشته برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تبریز به پایان رسانده ام. از سال 1384 با گذراندن دوره های خبرنگاری به این حرفه علاقه مند شدم و از سال 1386 به طور رسمی وارد این حرفه شدم و با نشریات مختلفی از جمله روزنامه ارک همکاری مستمر داشته ام. پس از آشنایی با پدیده گردشگری علاقمند به تحصیل در این رشته شده و پس از پایان کارشناسی فیزیک هسته ای، به تحصیل در رشته گردشگری پرداختم از اوایل تحصیلم به برقراری ارتباط بین مطبوعات و گردشگری علاقمند بودم و این علاقه من را به سوی فعالیت در این زمینه سوق داد. از این رو، تصمیم خودم رو با تولید محتوا و طراحی و چاپ ضمیمه گردشگری سفرنامه ارک به عنوان سردبیر و مدیر مسئول با همراهی تیم ارک توریسم اجرایی کردم . همچنین به عنوان عضو هیئت تحریره نشریه کوله پشتی، فصلنامه تخصصی گردشگری انجمن علمی جغرافیا و گردشگری دانشگاه تبریز، فعالیت کردم. سال ۱۳۹۳، تیم ارک توریسم در راستای تولید محتوای الکترونیک ، وب‌سایت تولید محتوای تخصصی گردشگری، راه اندازی کرد. زمینه تخصصی من در این گروه مباحث تاریخی میباشد در مورد تاریخ پر رمز و راز تبریز در ارک توریسم می‌نویسم. به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ترکی آذربایجانی تسلط دارم. اجرای رویدادهای گردشگری از دیگر زمینه های فعالیت ما در تیم متخصص و جوانمان هست. همچنین از سال ۱۳۹۶ پروژه یک دقیقه با تبریز را با هدف تولید محتوای ویدیویی برای شهر زیبای تبریز دنبال می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.