تلماسه های شنی سفید رنگ در بیابان چیاهاهوان در مکزیک، سالانه حدود ۹ متر جابه جا می شوند. در نتیجه تبخیر شدن آب های معدنی رودخانه لوسرو که در نزدیکی این بیابان قرار دارد و رسوبات گچی باقی مانده که در نتیجه باد تغییر شکل داده اند، این تپه های سفید رنگ را به وجود آورده اند. در اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی، گردشگران برای پیاده روی به این بیابان می آیند. 

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.