تاریخ تبریز پیش از ظهور اسلام؛ مملو از ظن وگمان ها و حتی تعارض است.اما بعد از ظهور اسلام این شهر توسعه بسیاری یافته و در گستره وسیع حکومت اسلامی به “قبه السلام” مشهور می شود. وقایع مهم تاریخی و سیاسی تاریخ ایران، عمدتا به مرکزیت تبریز رخ داده است؛ شخصیت های بسیاری در حوزه علم و ادب و هنر از تبریز برخاسته اند که نه تنها در فضای اجتماعی شهر، بلکه گاه حتی در کشور و جهان هم، شناخته شده اند. تبریز دروازه تمدن ایران به شمار می آید، چراکه تمامی اولین های فرهنگی، عمرانی و علمی- ادبی ایران، در تبریز به وقوع پیوسته است و این شهر به عنوان شهر اولین های ایران، مشهور شده است.

در مطالب قبلی ارک توریسم شاهد تصاویری از تبریز نوستالژیک بودید که برخی از اماکن قدیمی این شهر را به تصویر کشیده اند. اکنون می خواهیم عکس های مختلفی را از مراسم ها و وقایع تاریخی شهر اولین ها به نمایش بگذاریم.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.