پلیس بارسلونا برای جلوگیری از بدنامی این شهر از خطر جیب‌برهای ماهر که از سال ۲۰۰۹ به این سو این شهر را گرفتار کرده‌اند، تلاش گسترده ای را برای حفظ رونق گردشگری این شهر آغاز کرده است.

این در حالی است که پس از اقدام پلیس بارسلون برای کشف وجلوگیری از جیب بری‌های گسترده از گردشگران با استفاده از پلیس‌های مخفی در دو سال گذشته، گروه‌های جیب بر نیز به کار تیمی روی آورده‌اند. این بار پلیس بارسلونا با تیم افسران مجرب شهری از گردشگران دفاع می‌کند.

به گزارش نیوزویک هرچند که گروه های جیب بر در شهر بارسلونا از ترس پلیس مخفی‌هایی که در لباس گردشگر درکمین آنان هستند، به کار منسجم گروهی روی آورده‌اند اما پلیس بارسلونا نگران ادامه بدنامی این شهر و آسیب صنعت گردشگری است.

طبق همین گزارش بارسلونا این شهر اسپانیایی که از زمان المپیک ۱۹۹۲ به این سو مبدل به یک مرکز پررونق گردشگری شده که سالانه هزاران گردشگران جهان را بخود جذب می‌کند. اما از سال ۲۰۰۹ جیب بری مبدل به یک معضل معمول در این شهر شده است به طوری که برخی گردشگران درسایت مشاور سفر اخیرا بارسلونا را بزرگترین شهر و “بهشت جیب‌برها” نامیدند.

به گزارش نشریه “ال پایس ” به نقل از پلیس بارسلونا طی سه سال گذشته تعداد گروه‌های کوچک دزدی در اسپانیا حدود ۱۸٫۵ درصد جهش داشته است. بنابراین شهر بارسلونا درصدد است تا با تلاش یک تیم منسجم پلیسی از کارآگاهان با تجربه از گارد ویژه ” افسران پلیس شهری” به طور گسترده‌ای بر این باندهای سرقت تمرکز کند. این گروه افسران قصد دارند با دستگیری و درهم شکستن باندهای سرقت، عنوان “بهشت جیب‌برها ” را از کنار نام بارسلونا حذف و اعتبار گردشگری آن را حفاظت کنند.

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.