صنعت گردشگری به عنوان یکی از سه صنعت پیشرو جهان امروز در تمام بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورهای میزبان و مبدا نقش به سزایی دارد. این نقش برجسته نیازمند توجه خاص می باشد و دیدی وسیع به موضوع گردشگری را طلب می کند.

عدم پرداخت رسانه ها به مقوله ی گردشگری به عنوان بخشی جدا و مستقل در جامعه ، اقتصاد و سیاست به تلخی کاملا مشهود است. با اندکی وب گردی و گشت و گذار در سایت ها و خبرگزاری های برتر کشور پی خواهید برد که گردشگری بازیگر اصلی اقتصاد که چرخه ی اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان را به سوی پیشرفت هدایت کرده است در بهترین وضعیت به عنوان بخشی کوچک و در اولویت چندم دسته فرهنگی قراردارد و یا کلا دارای بخش خاصی نیست.

نمی توان نقش آشتی آوری و صلح ساز گردشگری را در سیاست نادیده گرفت و به راحتی می توان ادعا کرد که گردشگری در بخش سیاست نمی گنجد.

گردشگری ، به عنوان یک کارخانه ی اقتصادی پردرآمد و یک ضد جنگ، پیوند دهنده ی جوامع و گردآورنده ی سفیران فرهنگی تمام کشور و جوامع، پتانسیل قرارگیری در جایگاهی مشخص و غیر وابسته به هیچ یک از دسته بندی ها را دارا می باشد.

استفاده از تیم های تحریریه و خبرنگاری متخصص در بخش گردشگری توسط خبرگزاری ها و مطبوعات برای تخصصی کردن و یافتن جایگاه صحیح گردشگری در آنها و در عین حال حمایت و سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد امکانات تخصصی برای ارتباط مستقیم با مخاطب سبب اصلاح ریشه ای در مسیر پیشرفت یاری خواهد کرد، یافتن جایگاه صحیح گردشگری بنیان این صنعت نوین را از ابتدا صحیح خواهد نهاد.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.