سرویس خبری روزنامه ارک – روبـی روی نـایـب رئـیـس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری گفت : اگر تا دوسـال دیگر شرایط لازم برای میزبانی همایش جهانـی گـردشـگـری فراهم نشود اعضای کنوانسیون جهانی راهنمایان گـردشـگـری میزبانی ایران را لغو می کنند . در مراسم اختتامیه هشتمین همـایـش راهنمایان گردشگری که اول اسفند ماه در حـال بـرگـزاری است روبی روی نایب رئیس فدراسیون جهـانـی راهـنـمـایـان گردشگری با اشاره به اینکه چهارمین بار است به ایران سفر می کند گفت : هنگامی که ۱۴ فوریه، همزمان با روز ولنتـایـن بـه ایران آمدم همه از من می پرسیدند : اهل کجا هستید؟ من هـم جواب می دادم از کانادا به ایران آمده ام . چند روز قبل یـکـی از راهنمایان گردشگری، مرا به شهر مشهد برد تا از نزدیک بـا جاذبه های این شهر آشنا شوم همه از من می پرسـیـدنـد اهـل کجایی؟ و من باز هم جواب می دادم اهل کانادا اما هر جا که می رفتم از من سئوال می کردند مطمئنی اهل جـنـوب ایـران نیستی! آنجا بود که گفتم من یک ایرانی ام و به ایرانـی بـودن خود افتخار می کنم چون ایرانیها مهمان نواز هستند . نایب رئیس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری به موفقیت چشمگیری ایران در شهر پراگ اشاره کرد و افزود : راهنمایـان ایرانی حاضر در پراگ توانستند اعضای کنوانسیون را متقـاعـد کنند که ایران میزبان این کنوانسیون در سال ۲۰۱۷ باشد . وی تإکید کرد: من مطمئن هستم که ایـران مـیـزبـان خـوبـی خواهد بود چرا که راهنمایان گردشگری در ایران هم مهـمـان نوازند، هم آگاه و مهربان . اما ایران باید کمیتهای تشکیل دهـد ۲و تا سال دیگر به طور متمرکز در این زمینه فعالـیـت کـنـد . حمایت های مالی هم بسیار مهم است چون اگر شرایـط لازم برای میزبانی فراهم نشود اعضای کنوانسیون جهانی راهنمایـان گردشگری میزبانی ایران را لغو می کنند . لباف خانیکی مدیرکل میراث فرهنگـی، صـنـایـع دسـتـی و گردشگری استان خراسان رضوی نـیـز بـا اشـاره بـه نـقـش راهنمایان در رونق صنعت گردشگری گفت : ایران جاذبههـای ملموس و ناملموس بسیاری را در خود جای داده و راهنمایـان مترجمان این میراث ارزشمند هستند و از اهمیت این آثـار بـا گردشگران میگویند .

مهر

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.