سرویس خبری روزنامه ارک – به گزارش مرکز امار ایران: ۵۴ درصد خانوارهای کشور  در فصل تابستان ۹۳سفر  کرده اند.

طرح آمارگیری از گردشگران ملی بوسیله  مرکز آمار کشور  برای تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور، جهت بررسی های اقتصادی و تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه گردشگری در سطح کشور توسط با همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری های کشور به اجرا در می آید.

نتایج این آمارگیری در تابستان سال ۱۳۹۲ نشان می دهد حدود ۵۴ درصد خانوارهای کشور حداقل یک سفر داشته اند، همچنین ۶۹ درصد از خانوارهایی که در  فصل  تابستان  سفر کرده اند، دارای وسیله نقلیه و ۷۶ درصد دارای مسکن ملکی بوده اند.

۷۶ درصد سرپرستان خانوارهای سفر کرده شاغل، ۱۷ درصد، دارای درآمد بدون کار و ۱٫۴ درصد بیکار بوده اند. ۴۸ درصد از شاغلین، مزد و حقوق بگیر و ۴۷ درصد کارکن مستقل و ۵ درصد کارفرما بوده اند.

در همین حال، ۱۰ درصد سرپرستان خانوارهای سفر کرده در تابستان ۱۳۹۲، بی همسر و ۹۰ درصد همسر داشته اند. حدود ۲ درصد از سفرها توسط تور انجام شده است، ۳۱ درصد سفرهای داخلی به وسیله نقلیه عمومی و ۵۴ درصد به وسیله نقلیه شخصی خانوادگی و ۱۵ درصد با وسایل نقلیه متعلق به دیگران و سایر وسایل نقلیه بوده است.

نتایج این طرح نشان می دهد تعداد سفرهای داخل در فصل تابستان، ۶۴۴۲۸۹۲۷ بوده است. ۵۹ درصد از سفرهای داخلی در فصل تابستان ۱۳۹۲ با اقامت شبانه و ۴۱ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۳۹۲، با هدف دیدار دوستان و بستگان (۵۳ درصد) و سپس با هدف های گردش و تفریح (۲۴ درصد) و زیارت (۱۵ درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۲ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۸ درصد از سفرها در فصل تابستان با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است.

البته بیشترین اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال ۱۳۹۲، منزل بستگان و آشنایان با ۶۶ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با ۱۱ درصد و ویلا و آپارتمان شخصی با ۶ درصد بوده است.

بیشترین مقصد سفرها با توجه به الگو های متفاوت گردشگری به استان‌های گیلان با ۱۵ درصد، خراسان رضوی با ۱۴ درصد، مازندران با ۱۲ درصد، تهران با ۶ درصد و اصفهان با ۵ درصد بوده است.

در همین حال، مشهد، تهران، رشت، قم، ساری، قزوین، بندرانزلی، شیراز، اصفهان و چالوس با بیشترین تعداد سفر، ۱۰ شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور در تابستان سال ۱۳۹۲ بوده اند.

عمده سفرها در شهرستان های مشهد، تهران، قم، ساری، شیراز، اصفهان و چالوس از نوع سفرهای با اقامت شبانه و عمده سفرها در شهرستان های رشت، قزوین و بندرانزلی از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.

شهرهای مشهد، تهران، رشت، شیراز و قم پنج شهری بوده اند که بیشترین مقصد اصلی سفر خانوار ها بوده اند.

 

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.