سرویس خبری روزنامه ارک-پس از دوسال تردیدها و مناقشات، گزارشات و اظهارات کارشناسان گردشگری در بریتانیا از فواید بازی‌های المپیک در لندن برای صنعت گردشگری می‌گویند. این کشوربا رکورد ۲۲ میلیارد پوند درآمد از محل گردشگران خارجی درسال آینده، همچنان از فرصت بازی‌های المپیک بهره می برد.

درآمد بریتانیا از محل گردشگران خارجی رکورد ۲۲ میلیارد پوند درآمد را پشت سر می‌گذارد. کارشناسان گردشگری این کشور معقتدند که بازی ها المپیک الماس درخشانی بود که سکوی پرش و ویترینی از بهترین‌های بریتانیا را به خارجی‌ها نشان داد وبا استفاده از این فرصت همچنان بی‌وقفه از فرصت بدست آمده در دو سال پیش بهره برداری شده‌است.

این رقم که اندکی از رقم اعلام شده ۲۰ میلیارد پوند درآمد گردشگری این کشور در سال ۲۰۱۳ جلوتراست با توجه به افزایش سفرخارجیان در سال آینده از مرز ۲۲ میلیارد پوند هم می‌گذرد. طبق پیش بینی‌ها بیش از ۳۵ میلیون گردشگر از این کشور دیدار خواهند کرد که نسبت به ۲۹ .۸ میلیون در سال ۲۰۱۰ رشد خوبی است.

 

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.