موزه جهان‌نما که مجموعه‌ای از آثار کلکسیون فرح پهلوی در محل کاخ نیاوران بوده است بعد از بهسازی، بازگشایی شد.
مدیر موزه جهان‌نما درباره بازگشایی این موزه بیان کرد: موزه جهان‌نما بخشی از بال غربی کاخ صاحبقرانیه بوده است‌ که در دوره اواخر پهلوی به دستور فرح پهلوی برای موزه شخصی از اشیای کلکسیونی باسازی می‌شود اما به چیدمان نمی‌رسد.
مهناز اسدی افزود: سقف طبقه وسط این موزه با نمونه‌هایی از نقاشی لاکی روی چوب مزین شده که این طرح از دوره قاجاریه و با نقش‌های گل و مرغ و از نقاشی‌های شناخته‌شده در دوره زندیه و قاجار است که اغلب با رنگ روغن کار شده و در دوره پهلوی دوم از شیراز یا آباده به تهران منتقل شده است.
او در ادامه بیان کرد: این موزه در دو بخش چیدمان شده است و حدود ۱۰۰ اثر در آن وجود دارد که ۳۸ اثر آن تابلوست.
مدیر موزه جهان‌نما‌ اضافه کرد: آثار هنرمندان دوران هنر مدرن مانند پابلو پیکاسو، سالوادور دالی، خوان میرو، اندی وارهول، مارک شاگال‌ و هنرمندان کشور خودمان از جمله تابلوهای نقاشی سهراب سپهری‌، آیدین آغداشلو‌، منوچهر یکتایی و حجم‌هایی از پرویز تناولی‌، ژازه تباتبایی و … در معرض نمایش گذاشته شده است. همچنین آثار تاریخی از جمله سفال از تمدن چانکای پرو، مالامک کلمبیا و رکوای بولیوی وجود دارد.
اسدی همچنین گفت: همه آثار این مجموعه اصل هستند. این موزه از اواخر تیرماه برای بهسازی و مجهزسازی بسته شد و امروز مجددا باز شده است.
در طبقه پایین این موزه که روزهای چهارشنبه تعطیل است نمایشگاهی از چگونگی روند بهسازی و مجهزسازی موزه به نمایش گذاشته شده است.
همچنین قرار بود این موزه را محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی بازگشایی کند که به علت تاخیر او، خبرنگاران آنجا را ترک کردند.

879872 879874 879878 879881 879884 879885 879886 879888

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.