ماراس شهری که در دره مقدس اینکاها، در ۴۰ کیلومتری شمال کوسکو، در منطقه کوسکو پرو قرار گرفته است. این شهر از زمان های اینکا به عنوان شهر حوضچه های تبخیر نمک شناخته شده و اکنون نیز مورد استفاده است. این منظره ی عجیب و دیدنی حوضچه های نمک در یک کیلومتری غرب شهر واقع شده است.

منطقه ماراس توسط جاده آسفالت، از جاده اصلی منتهی از طریق دره مقدس بین کوسکو و شهرهای اطراف قابل دسترسی است. سایت های گردشگری در منطقه عبارتند از کلیسا استعماری، حوضچه های تبخیر نمک محلی، و مناظر اطراف آن.

salinas-de-maras Salt-Beds-Las-Salinas-in-Maras-Peru-March-2011

27099c1e8176f61f5fc09af5b5ceecbd maras-salt-mine-3[6] 2034141-The_beautiful_geometry_of_harvesting_salt_Cusco

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.