سرویس خبری روزنامه ارک ـ پس ازساخت ونمایش موفق دواثر رم ویونان باستان در ایتالیا و آتن، لگوی شهرباستانی پمپی با ۱۹۰ هزار بلوک لگو در استرالیا ساخته و به نمایش درآمد.

لگوی شهرباستانی پمپی با ۱۹۰ هزار بلوک لگو در استرالیا ساخته و به نمایش درآمد. این بزرگترین مدل لگو از آثار تاریخی است که تاکنون درجهان ساخته شده است.
به گزارش “کانوسیشن” یک شرکت ساخت لگو وبلوک‌های ویژه دراسترالیا بزرگترین مدل از شهر باستانی پمپی را در سیدنی ساخت. این شهر باستانی لگویی، سومین اما بزرگترین اثر لگویی از دنیای باستان است که تاکنون ساخته شده است.

درپی ساخت انواع آثار و مدل‌ها وشهرهای تفریحی یا رواج و مجبوبیت لگولندها درسراسر جهان، اکنون ساخت آثار یا لگولندهای باستانی نیز درموزه‌ها ازجاذبه‌های مهم گردشگری و ابزارهای آموزشی موزه‌های مهم جهان درآمده است.

این اثریا مدل نمایشی سه مرحله از تاریخ شهر باستانی پمپی را برای بینندگان ومحققان به نمایش می‌گذارد. نخست این شهر را درشکل و صورتی که حدود سال ۷۹ میلادی و درزمان فوران آتشفشان کوه وزو بوده ، نمایش می‌دهد. سپس مدلی از وضعیت این شهر درزمان اکتشاف آن درقرن ۱۸ میلادی است ودرمرحله سوم مدلی از شکل ووضعیت ویرانه ای که اکنون دربرابر نگاه ناظران دیده می‌شود، ارائه می‌کند.

طی دو سال گذشته شرکت لگو سازی “مک ناوت” با استفاده از آجرها یا قطعات لگویی، نمونه‌ها و مدل‌هایی از کلوزیوم رم باستان و نیز مدلی لگویی از آکروپلیس یونان ساخت که اکنون در موزه آتن قرار دارد. شهر لگویی پمپی درموزه سیدنی استرالیا به نمایش درآمده است.

این شهر لگویی دسامبر ۲۰۱۵ در موزه نیکلسون سیدنی به نمایش عمومی درمی‌آید.

این گزارش یادآور شده است که ساخت این مدل‌های تاریخی اکنون گام تازه‌ای در جایگاه و اهمیت آموزشی موزه‌ها تلقی می‌شود چرا که از هم اکنون بسیاری از موزه‌های اروپایی نیز با توجه به محبوبیت و استقبال عمومی از این لگوها از سازه‌ها و آثار باستانی به ایجاد آثار مشابهی به شکل مصنوعی ومدل‌های لگو، علاقه نشان داده اند.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.