سرویس خبری روزنامه ارک- یک شمشیر تاریخی،به سبک شمشیرهای ایرانی به نام’ شمشیر’ که دربریتانیا نگهداری می‌شود، باروش‌های نوین آزمایشگاهی غیر تهاجمی توسط محققان مورد بررسی قرارگرفت.

یک شمشیر منحنی تک لبه به طول ۷۵ سانتی متر که دقیقا به نام واژه پارسی “شمشیر” شهرت دارد و درمجموعه‌های بریتانیا نگهداری می‌شود، با استفاده از روش‌ه و فناوری‌های نوین درعلوم متالوگرافی و شکاف نوترونی توسط یک تیم پژوهشی در دانشگاه فلورانس مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.
به گزارش” یوروک الرت” ایتالیا قدیمی‌ترین خاستگاه شناخته شده این شمشیر تاریخی که درقالب و به سبک ایرانی ساخته شده، در اصل به هندوستان در قرن هجده و اوایل قرن نوزده میلادی باز می‌گردد.
طبق همین گزارش نمونه‌هایی برای آزمایش وبررسی‌های آزمایشگاهی از این شمشیر با استفاده از بخش‌های تخریب شده این شی ، گردآوری وارسال شد تا مورد مطالعات میکروسکوپی قرار گیرد.
این شمشیرهمچنین به منظور استفاده از روش SNS (منبع نوترون اسپالاسیون) برای آزمایشات غیر تهاجمی به مرکز تحقیقاتی ISIS در آزمایشگاه “راترفورد اپلتون” درکشور انگلستان ارسال شده است.
نتیجه این بررسی‌ها نشان داد که این شمشیر که اکنون در مجموعه” والاس” درکشور بریتانیا نگهداری می‌شود، از جنس فولاد “ووتز “ساخته شده است که نوعی فولاد خالص پرکربن است. این درصد بالای کربن درفولاد، ویژگی شمشیرهای باکیفیت عالی است که دراصل درایران ساخته می‌شده و سپس در هند و سپس درسراسر آسیا رواج یافته ودر کشورهای مختلف حنوب شرقی آسیا نیز ساخته می‌شد. چنین قطعات سنگینی از فلز به کندی سرد می‌شوند و باید بادقت بسیار بالا دردمای بسیار کم کوره‌های آهنگری ساخته شوند.
به گفته” بارزاگلی” از محققان دانشگاه فلورانس ، این نوع فلز در هند و آسیای مرکزی برای ساخت اشیایی گرانقیمت و نفیس همانند شمشیر ودیگر اشیای نفیس ،رواج داشته است.این شمشیر خاص که مورد آزمایش قرار گرفته، احتمالا در میدان‌های نبرد مورد استفاده قرار گرفته است.
بارزاگلی از اعضای این تیم تحقیقاتی می‌گوید:«اشیای تاریخی بسیار کمیاب وحساس هستند و جالب‌ترین آثار اغلب آن‌هایی هستند که دربهترین وضعیت حفاظتی سالم مانده باشند بنابراین مطالعه این قبیل اشیا باید با روش‌های غیر تخریبی صورت بگیرد. »
به گفته وی روش SNSش  یکی از روش های غیر تخریبی است که امکان تشخیص آن را فراهم می‌کند که بدانیم کدامیک از تیغه‌های براق، واقعا از جنس فولاد وتز ساخته شده‌اند، روشی است که بسیار کارایی دارد و درعین حال آسیبی هم به شی نمی‌زند.

میترااسدنیا

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.