سرویس خبری روزنامه ارک – با دستور رئـیـس سـازمـان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته کـاری برای پیگیری تفاهمنامه های فرهنگی و گردشگری ایران و اسپانیا تشکیل شد .در دیدار معاون رئیس جمهور و رئـیـس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سفیر اسپانیا در تهران، دو طرف بر گسترش همکاری ها در زمینه فرهنگی و گردشگری تاکید کردند . در این دیدار مسعود سلطانی فر با اشاره به تجربیات مـوفـق اسپانیا در جذب گردشگر گفت : براساس آمارهای سازمان جهانی جهانگردی، اسپانیا سالیانه مـیـزبـان ۶۰ مـیـلـیـون گردشگر است که این آمار نشان دهنده ریشـه دار بـودن صنعت توریسم در اسپانیا و اعمال سیاست های مـوفـق در این حوزه است . معاون رئیس جمهور در ادامه به وجود جاذبه های فرهنگی، تاریخی، زیارتی و توریسم سلامت در ایران اشاره کـرد و افزود: بـا تـوجـه بـه حـمـایـت هـا و رویـکـرد خـوب رئیسجمهور، برنامه ریزی گسترده ای برای توسعه بـخـش گردشگری طراحی شده است . رئیس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه برخی مشکلات و محدودیت ها، مانع توسعه فعالیت های گـردشـگـری در ایران شده است یادآور شد : برخی مشـکـلات بـه دلـیـل کمبود زیرساخت ها و برخی دیگر ناشی از تـحـریـم هـای ناعادلانهای است که موانعی را در مسیر توسـعـه صـنـعـت توریسم ایران ایجاد کرده است، اما با وجود تـمـامـی ایـن موانع، با روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد گسترش تعامل با دنـیـا، ایـران امـروز مـورد تـوجـه بسـیـاری از گردشگران و به ویژه گردشگران اروپایـی قـرار گـرفـتـه است.

سلطانیفر تصریح کرد : برای اجرای برنامه هـای تـوسـعـه صنعت گردشگری تلاش می کنیم از تـجـربـیـات مـوفـق کشورها استفاده کنیم . وی با اشاره به سفر ۸ ماه قبل خود به اسپانیا که به مـنـظـور شرکت در اجلاس سازمان جهانی جهـانـگـردی صـورت گرفته بود، ادامه داد : در حاشیه این اجلاس مـذاکـرات و مباحث خوب و سازنده ای با مسئولان ارشـد اسـپـانـیـا و همچنین مقامات سازمان جهانی جهـانـگـردی در زمـیـنـه استفاده از تجربیات موفق بـخـش گـردشـگـری صـورت گرفت.

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.