آب انباری که سر ازکتابخانه درآورد

سرویس خبری روزنامـه ارک – یـک سـازه مدیریت آب در هنگام اجرای عملیات مرمت و ساماندهی عمارت کتابخانه باغ نگـارسـتـان کشف شد . عملیات مـرمـت و ساماندهی کتابخانه باغ نگارستان دو ماه است که آغاز شده است چند روز پـیـش هـنـگـام اجرای این عملیات خاک بـرداری از کـف زیر زمین کتابخـانـه، سـازه هـای آجـری و فضاهای چهارگوشی آشکار شد که با توجـه به موقعیت، شکل و آثـار مـرتـبـط مـانـنـد شیرآلات فلزی و تنبوشه های سفالی، تـعـلـق آنها به یک سیستم تامین و تقسیم آب بـرای باغ نگارستان و مکانهای جنوبی آن مسلم بـه نظر می رسد . در این باره، مصطفی ده پهـلـوان مـدیـر بـاغ نگارستان با بیان اینکه احتمال وجود آب انبار در محدوده کتابخانه وجود دارد به خبرنـگـار مهر گفت : درحال هماهنگی با اداره مـیـراث فرهنگی استان تهران هستیم تا کارشناسـان از آن محوطه بـازدیـد کـرده و بـرای انـجـام کاوش های مورد نظر اقدام شود . وی افزود : ما آثار مخـتـصـر از یـک سـازه مدیریت آب پیدا کرده ایـم کـه اطـلاعـات بیشتر دربـاره آن مسـتـلـزم کـاوش اسـت . خانه های قـدیـم در تـهـران بـه خصـوص خانه باغ هایی که شبیه به خانه باغ بـوده انـد یک آب انبار نیز داشته اند . سازه های آبی در خانه ها به شکل قنات و یا چاه بوده اسـت و آب به صورت جوی های کوچک در کوچه ها سرازیر می شده است . آب انبارها معـمـولا نزدیک به کوچه ساخته می شدند درهای آن را بر می داشتند و از آب قنات پر می کردنـد . ما پیش از این یک آب انبـار هـم در مـوزه مقدم داشتیم . این بار در باغ موزه نگـارسـتـان شواهدی هنگام عملیات مرمت کتابخـانـه در زیر کف زیرزمین به دست آمده که نشان می دهد اینجا نیز آب انبار وجود داشـتـه اسـت . بنابراین از کارشـنـاسـان در اسـتـان تـهـران خواستیم تا از این محل بازدید کنند . بنابرایـن قرار شد تا در نشستی پروژه کاوش برای ایـن منظور انجام شود . وی گفت : ساختمان های این باغ متـعـلـق بـه دوره پهلوی اول است و پـایـه هـای آن در دوره قاجار بنا شده است و اکنون هرازگاهـی در هنگام انجام عملیات و یا محوطه سازی بـه آثاری از دوره قجری برخـورد مـی کـنـیـم . تعداد این آثار کشف شده کـم نـیـسـت بـه . همین منظور قرار است یکی از اتاقـهـای ایـن باغ را بـرای نـمـایـش ایـن آثـار مـوزه ای اختصاص دهیم . کاشی های اوائـل قـاجـار، سفالهای شکسته که تمامی آنهـا نـگـهـداری شده اند بخشی از آثار به دست آمده است . فرشید مصدقی، باستان شـنـاس پـژوهشـگـاه میراث فرهنگی پس از بازدید از این سازه که به دعوت مدیر باغ نگارسـتـان و هـمـکـاری اسمعیلی جلودار عضو هیات عـلـمـی گـروه باستان شناسی دانشگاه تهران انجـام شـد، بـه خبرنگار مهر گفت : با توجه بـه وجـود آثـار ساخت و سازهـای مـتـعـدد در زیـر کـف زیرزمین کتابخانه باغ موزه نگارستان تـوقـف عملیات خاکبرداری و کسب مجوز لازم طبق گزارش کارشناسی تهیه شده از پـژوهشـگـاه میراث فرهنگی به مسئولان برنامه مرمتی اعلام شده است.

مهر

 

سانلی اشراقی

من سانلی اشراقی، عضو هیئت مدیره شرکت بینش فراگیر ارک سفر هستم. دوره کارشناسی رو در رشته مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی ارشد رو در رشته برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تبریز به پایان رسانده ام. از سال 1384 با گذراندن دوره های خبرنگاری به این حرفه علاقه مند شدم و از سال 1386 به طور رسمی وارد این حرفه شدم و با نشریات مختلفی از جمله روزنامه ارک همکاری مستمر داشته ام. پس از آشنایی با پدیده گردشگری علاقمند به تحصیل در این رشته شده و پس از پایان کارشناسی فیزیک هسته ای، به تحصیل در رشته گردشگری پرداختم از اوایل تحصیلم به برقراری ارتباط بین مطبوعات و گردشگری علاقمند بودم و این علاقه من را به سوی فعالیت در این زمینه سوق داد. از این رو، تصمیم خودم رو با تولید محتوا و طراحی و چاپ ضمیمه گردشگری سفرنامه ارک به عنوان سردبیر و مدیر مسئول با همراهی تیم ارک توریسم اجرایی کردم . همچنین به عنوان عضو هیئت تحریره نشریه کوله پشتی، فصلنامه تخصصی گردشگری انجمن علمی جغرافیا و گردشگری دانشگاه تبریز، فعالیت کردم. سال ۱۳۹۳، تیم ارک توریسم در راستای تولید محتوای الکترونیک ، وب‌سایت تولید محتوای تخصصی گردشگری، راه اندازی کرد. زمینه تخصصی من در این گروه مباحث تاریخی میباشد در مورد تاریخ پر رمز و راز تبریز در ارک توریسم می‌نویسم. به زبان‌های فارسی، انگلیسی و ترکی آذربایجانی تسلط دارم. اجرای رویدادهای گردشگری از دیگر زمینه های فعالیت ما در تیم متخصص و جوانمان هست. همچنین از سال ۱۳۹۶ پروژه یک دقیقه با تبریز را با هدف تولید محتوای ویدیویی برای شهر زیبای تبریز دنبال می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.