در فاصله شانزده مایلی سواحل نیوفاندلند و ۸۰۰ مایلی بوستون، جزیره های کوچک و رنگارنگی قرار گرفته که “سنت پیر و میکلون” نام دارد. این جزایر آخرین بازمانده های امپراتوری استعماری فرانسه در آمریکای شمالی است.

اگرچه این جزایر با فرانسه ۳۰۰۰ مایل فاصله دارند، ولی همه جای آن نشانی از فرانسه وجود دارد. ساکنان این جزایر روز باستیل را جشن می گیرند، در انتخابات فرانسه شرکت می کنند و تمام خریدهای خود را با یورو پرداخت می کنند. همچنین اتومبیل های فرانسوی خریداری می کنند. لازم به ذکر است که این ها باعث حفظ تمامیت ارضی در سنت پیر و میلکون می شود که فقط ۷۰ مایل از جاده اصلی فاصله دارد. ساکنان این جزایر رنگارنگ به زبان فرانسوی صحبت می کنند.

خالی از لطف نیست اگر به این نکته نیز اشاره کنیم که این جزایر رنگارنگ نمونه فوق العاده ای از ترکیب فرهنگ فرانسوی و کانادایی است.

pm_map2

saint_pierre

saint-pierre-et-miquelon

spmvoiture

07diapo2013

58395734

58396044

dreamstime_l_20102318

fly-to-saint-pierre-et-miquelon-an-island-off-the-coast-of-canada-that-is-the-last-vestige-of-french-control-in-north-america-the-colorful-islands-inhabitants-all-speak-french-and-its-towns-are-a-wonderful-mash-up-of-french-an

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.