gd

کوه Erebus یکی از بزرگ ترین آتشفشان های فعال روی زمین است. این کوه به حدود ۴ کیلومتری سطح دریا می رسد و در حوزه آتشفشانی به خاطر دریاچه های گدازه ای همیشه فعالش شهرت دارد.گازهای داغ آتشفشانی که از کوه متصاعد می شود برای دریاچه گدازه ها کاری بیش از سوخت رسانی انجام می دهد.

گازهای داغ از میان شکستگی ها و ترک ها به سمت بالای صخره های آتشفشانی که نوک Erebus را احاطه کرده می روند و  سیستم پیچیده ای از غارهای یخی در سرتاسر کوه ها به وجود می آورند.

Mount-Erebus-Cave-571x322

Mount-Erebus-Beautiful-571x322

Mount-Erebus-Antarctica-571x322

Mount-Erebus-Amazing-571x322

Mount-Erebus-571x322

Mount-Erebus-Wallpaper-HD-571x322

Mount-Erebus-Tourist-571x322

Mount-Erebus-Volcano-571x322

Mount-Erebus-Wallpaper-571x322منبع: seemorgh.com

مطالب مشابه

    دیدگاه خود را بنویسید