در هر شماره از سفرنامه ارک به معرفی یکی از مناطق آزاد تجاری ایران و پتانسیل های آنان می پردازیم ، در شماره ی دهم سفرنامه ی ارک منطقه آزاد اروند در جنوب کشورمان را برای شما انتخاب کردیم. منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون واقع شده است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می باشد. این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال های ترانزیتی و استراتژیکی آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه های آبی بین المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق ، بصره ، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می شود و وقوع بر محور راه های زیارتی عتبات ، توجه روزافزون به این منطقه را به عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرا منطقه ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی ، آشکار می سازد. این منطقه در سال ۱۳۸۴ راه اندازی شده است. از اراضی این منطقه ، ۸۶۰۰ هکتار به فعالیت های صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش ها در زمینه ی بازرگانی ، گردشگری و اداری و۳۸۰۰ هکتار به بخش های بندری ، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است. زمینه های ژئوتوریسم و گردشگری نوستالژیک (اردوهای راهیان نور) پتانسیل های گسترده ای در این منطقه مشاهده می شود و شاید با کمی همت از سوی مردم و مسئولین این ظرفیت ها به فرصتی برای توسعه ی گردشگری مناطق آزاد کشورمان تبدیل شود.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.