رسامی زیر از حصار خارجی و استحکامات و دروازه های تبریز در ۱۸۲۷میلادی است، که بر طبق مقیاس نقشه، شبه دایره ای به قطر تقریبی ۱۴۰۰متر و مساحتی کم تر از دو کیلومتر مربع است. عنایت مخصوص نقشه برداران، رسامی تبریز را به چهار قسمت تقسیم و با نمایش هر بخش به صورت درشت نمایی، اجزاء داخلی شهر را تا حد معرفی محلات و مساجد و دیگر بناهای عمومی و حتی صاحب خانه ها معرفی کرده است. در رسامی بالا از استحکامات تبریز ، محل هشت دروازه ورودی و خروجی آن کاملا قابل تشخیص است: دروازه مرمر، دروازه نوبر، دروازه باغمیشه، دروازه گجیل، دروازه سرخاب، دروازه خیابان، دروازه دوچی و دروازه استانبول.

1رسامی زیر نمای بدون دست بردگی و بزرگ و کوچک نمایی، از حصار و دروازه و استحکامات تبریز در کتاب نقشه شهرهای ایران در دوره قاجار است، که بر اساس مقیاس زیر صفحه، هر ۲۵ میلی متر، ۸۰۰ متر در طول تعیین شده، تا محاسبه و برآورد کلی آن به آسانی میسر شود.

2

426433_559903860706814_853284150_n

544323_559902980706902_647023280_n

نقشه سنگرهای انقلابیون مشروطیت تبریز در سال 1285 شمسی- 1326 قمری

553065_559899134040620_639522096_n

قسمتی از نقشه و نمای داخلی شمال شرقی شهر تبریز

قسمتی از نقشه و نمای داخلی شمال شهر تبریز

قسمتی از نقشه و نمای داخلی شمال غربی شهر تبریز

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.