سفالگری با خاک سفید بومی منطقه با پیشینه سفالگری در زنوزق پیوند تنگاتنگی دارد. از خاک زنوزق به دلیل سفیدی اش برای ساخت بدل چینی استفاده می کردند و ظروفی که از آن به دست می آمد، شباهت هایی هم به چینی داشت. در این شیوه کلیه مراحل ساخت سفال به شیوه کاملا سنتی انجام می شود و عمدتا شامل ظروف کاربردی همچون بشقاب، کاسه، فنجان، نعلبکی، پارچ آب، قوری، قنددان و … است. پوشش این نوع سفال با دو نوع لعاب ترانسپارانت بی رنگ و ترانسپارانت فیروزه ای انجام می گیرد که آوازه این نوع سفالها با لعاب فیروزه ای به فراتر از مرزهای کشورمان نیز رسیده است. همچنین عده ای از هنرمندان استان آذربایجان شرقی با ایجاد تزئیناتی بر روی سفال خاک سفید، با استفاده از تکنیکهای نقاشی، برجسته کاری، کنده کاری و مشبک کاری زیبایی دو چندانی به این آثار می بخشند. برخی از این آثار به کشورهای اروپایی نیز صادر می شود.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.