یکی از عوامل مهم وموثر در پویایی اقتصاد و توسعه پایدار هر کشور صنعت گردشگری است.آشنایی با طب پزشکی وانتقال دانش پزشکی مناطق دنیا، با یکدیگر باعث به وجود آمدن شاخه ای از صنعت گردشگری به عنوان گردشگری سلامت شده است

امروزه ترکیب پزشکی وتوریسم در حال تبدیل شدن به نقطه عطفی در صنعت گردشگری می باشد ،گردشگران پزشکی در وهله اول ،به دنبال درمان های پزشکی در خارج از کشورشان هستند. وپس از آن مکان های گردشگری مقصد را مد نظر قرار می دهند، تا ضمن درمان از جاذبه های طبیعی کشور نیز بهره مند شوند.

گردشگری سلامت سفری سازمان یافته از محیط زندگی فرد به مکان دیگر به منظور بهبود وبازیابی مجدد سلامت جسمی وروحی یا رهایی از تنش زندگی روزمره می باشد گردشگری درمانی و بهداشتی با روبه رشد بودن در صنعت گردشگری ،دارای اهمیت بالایی بوده و علاوه بر جاذبه های طبیعی وروش های درمانی به دلایل اقتصادی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا که صادرات خدمات پزشکی یک اصل شناخته شده برای تقویت ساختار بهداشت و درمان کشور است.لذا با توجه به کم هزینه وپر درآمد بودن این صنعت،بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظر خود را به این بخش متمرکز و برای آن برنامه ریزی می کنند.

از علت های اساسی واصلی رشد تقاضا در گردشگری می توان به ویژگی های جمعیت شناختی، پزشکی و اقتصادی اشاره نمود .حمل و نقل ارزان به همراه درآمدهای روبه رشد، مردم را قادر نموده تا به مکان های دور سفر نمایند.انقلاب اطلاعات به وسیله اینترنت وخیل عظیم رسانه های گروهی در گوشه گوشه کره زمین به معرض نمایش درآمده ومسافت ما بین کشورها را از لحاظ زمانی و فضایی کمتر نموده است.

گردشگری پزشکی با آزاد شدن تجارت وخدمات بهداشتی،کاهش موانع ورود سرمایه گذاری خارجی ،وایجاد تکنولوژی های به روز واستاندارد، امکانات بیشتری را فراهم کرده است. بنابراین مقاصد گردشگری سلامت باید توسط واسطه ها از جمله مجریان تورها،عمده فروش ها وشرکت های بیمه وارد برنامه ریزی شوند وبرنامه های بازاریابی را مستقیما مشتریان اصلی(گردشگران درمانی ) قرار دهند که این فعالیت ها با استفاده از تکنیک های ارتقاء و پیشبرد در بازاریابی صورت می گیرد و به کمک بخش دولتی نسبت به مجهز کردن زیر ساخت ها و اطلاع رسانی وحمایت مالی از سازمان های ملی گردشکری برای ارتقاء محصولات گردشگری سلامت تلاش کنند.

 سانلی اشراقی

دسته بندی ها : مقالات تخصصی گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.