این اتحادیه تنها سازمان تجاری در سطح جهانی است که نمایندگی صنعت میهمان داری و میهمان نوازی را بر عهده دارد و مورد تأیید رسمی سازمان ملل متحد است و در دهه ی۱۹۶۰ م تأسیس شده است. این اتحادیه نماینده ی فعالیت صنعت هتلداری و رستوران داری در مذاکره با طرف های بین المللی محسوب می شود. حدود ۳۰۰،۰۰۰ هتل ؛ هشت میلیون رستوران و ۶۰ میلیون نفر کارکنان صنعت گردشگری در چهارچوب فعالیت های این اتحادیه قرار دارند. سهم این فعالین از اقتصاد جهانی در حدود ۹۵۰ میلیارد دلار است.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.