اگر شما از جمله افراد علاقه مند به سفرهای خارجی بوده و همواره با فرهنگ های مختلف در ارتباط هستید ؛ حتما متوجه تفاوت هایفرهنگی و شیوه های آداب معاشرت از قبیل سلام کردن ، دست دادن ، احترام گذاشتن به یکدیگر و همچنین آداب پسندیده هنگام غذا خوردن و … در کشورهای مختلف شده اید. همواره باید این نکته را به خاطر داشته باشید که احترام بهفرهنگ های مختلف در نقاط متفاوت جهان امری متقابل است، اما اولویت با جامعه میزبان و بستر فرهنگی مقصد شما می باشد. رعایت برخی از آداب اجتماعی ، سفر شما را جذاب تر خواهد کرد.با توجه به اهمیت آداب و فرهنگ در گردشگری ما در این شماره به برخی از آداب و رفتارهای اجتماعی مردم گرجستان و روسیه اشاره می کنیم.

از مشخص ترین ویژگی های مردم گرجستان ، مهمان نوازی گرم آن هاست. از نظر آن ها مهمان به منزله ی یک هدیه است.

گرجستان دارای جامعه ای سلسله مراتبی است؛ به گونه ای که سن ، موقعیت و قدرت در میزان احترام افراد تاثیر می گذارد. برای مثال ، در هنگام معرفی ناشناسان به یکدیگر ریش سفیدان در اولویت قرار دارند. مردم گرجستان در اولین ملاقات   دست داده و gamarjoba (سلام) می گویند. مردم گرجستان فقط دوستان صمیمی و خانواده خود را با اسم کوچکشان صدا می زنند ، در غیر این صورت کلمه Batono (آقا) یا Kalbatono (خانم) را بلافاصله بعد از اسم به کار می برند.

اگر به خانه ی یک گرجستانی دعوت شده اید ، گل ، شیرینی و یا شکلات به همراه خود ببرید؛ اما به یاد داشته باشید که تعداد گل ها باید فرد باشد ، چون عدد زوج برای مراسم تدفین مورد استفاده قرار می گیرد. میزبان گرجستانی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مهمان ساعات خوشی را داشته باشد. لذا در سر میز غذا چندین بار به شما غذا تعارف خواهد کرد و پذیرش آن ها میزبان را خوشنود می کند. در سر میز غذا اگر در مورد آدابی شک دارید ، به دیگران نگاه کنید و یا به سادگی بپرسید. هنگام صرف غذا باید دست ها را روی میز بگذارید و مراقب باشید که در تمام این مدت آرنج ها روی میز نباشد. همچنین سعی کنید از همه ی غذاها حتی به مقدار خیلی کم صرف کنید.

در فرهنگ مردم گرجستان ، احساسات بر حقایق مقدم است. به طوری که آن ها هیچ ترسی از ابراز احساسات خود ندارند و به راحتی می توانند عصبانیت و یا ناراحتی خود را نشان دهند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرداین است که آن ها به ارتباط چشمی بسیار اهمیت می دهند و این نوع ارتباط مستقیم نوعی حس اعتماد را در آن ها تداعی می کند. و اگر در طول یک بحث ، شما این ارتباط را قطع کنید آن ها این حرکت شما را مبنی بر پنهان کردن حقیقت تلقی می کنند.

 

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.