سرویس خبری ارک – ”کشف خلاقیت در بهترین حالت آن – از طریق هنر، علم، طراحی، رسانه ها، معماری و تکنولوژی“. این شعار موزه ای است که با طراحی منحصر به فرد خود توجه جهانیان را باری دیگر به شهر -کشور سنگاپور منعطف کرد. خودنمایی گل نیلوفری ۱۰ طبقه بر ساحل شنی مارینای سنگاپور تجسمی از تنفس هنر در قالب علم را به نمایش می گذارد. نمایشگاه دائمی “ArtScience” سفری در خلاقیت را به نمایش گذاشته است که قدرت ذهن انسان در جهان را آشکار می سازد ، چگونگی اینکه ذهن خلاق ورق رشته های هنر و علم را برای اشیا رو کرده و جهان ما را دگرگون می کند . بازدید کننده در سفر به درون فرآیند خلاقیت در فضای منحصر به فرد موزه سه بعد کنجکاوی، الهام بخشی و بیان خود را کشف می کند و در درون خود به جستجو می پردازد. بازدیدکنندگان این موزه را به یک کشتی تشبیه می کنند که آنان را در دریای رسانه و هنر امروز و فردا به سوی مقصدی ناپیدا در آینده می برد. طراحان این موزه ی نوین ، مدرنیته را در طراحی سازه ، نمایش آثار و حتی انتخاب آثار به سرحدّ کمال رسانده اند . تلفیق آثار هنری با تکنولوژی در موزه علوم هنر سنگاپور سبکی نوین در هنر و موزه داری به ارمغان آورده است. از آثار برجسته ی این موزه می توان به آثار منحصر به فرد سالوادور دالی خالق تصاویر فرا واقع و خیالی اشاره کرد.

دسته بندی ها : آشنایی با موزه ها

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.