Allame Cafari

Muhammed Tagi Cafari, İran çağdaş doneminin ünlü Nehcü’l Belağa tefsircisi, müslüman filozof ve Mevlana araştırmacısı, 1925 yılında Terbizde doğdu. Allame …

Pervin İtisami

Rahşande İtisami, daha çok Pervin İtisami olarak tanınan, İran’ın en ünlü çağdaş şairlerinden biridir. Pervin İran’ın en ünlü kadın şairi’dir. …

Saib Tabrizi

Mirza Muhammed Ali Saib Tabrizi onbirinci yuzlılının (Hicret yılı) en büyük kaside şairi ve safevi döneminin en ünlü şairidir. Saib …