Saib Tabrizi

Mirza Muhammed Ali Saib Tabrizi onbirinci yuzlılının (Hicret yılı) en büyük kaside şairi ve safevi döneminin en ünlü şairidir. Saib Tabrizi 1000 hicret yılında Tebrizde doğmuştur, babası tanınmış bir tüccardı, Saib’in ailesi bin diğer aile ile birlikte, ilk Şah Abbas Safevinin emri ile Tebrizden İsfahan şehrinde bulunan Abbasabad mahallesine taşınmıştır. Saib Tabrizi en çok şiir yazmış şairlerden biridir, bu nedenle Şah Abbas ona Saray Şairi (Farsçada “Malekoşşoara”) lakapı vermiştir. Saibin şiirlerinin sayısı 60 binden 120 bine kadar artar. Saibin eserleri üç dort bin kaside, bir kisa ve tamamlanmamiş mesnevi (“Kandehar Name” adli eseri) ve iki üç kita haricinde, hepsi gazaldir. Farsça’ya ek olarak, bu ünlü şair aynı zamanda Azerbaycan turkçesinde 17 gazal yazmıştır. Saibin geliştirdiği stil, birkaç yüzyıl sonra “Hint Stili” adlandırıldı. Bu şair 1080 hicret yılında vefat etdi ve Zayanderud nehrinin yanında gömüldü.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.