Pervin İtisami

Rahşande İtisami, daha çok Pervin İtisami olarak tanınan, İran’ın en ünlü çağdaş şairlerinden biridir. Pervin İran’ın en ünlü kadın şairi’dir. 16 Mart 1907 tarihinde Tebriz şehrinde doğdu ve çocukluktan Farsça, İngilizce ve Arapçayı babasından oğrendi. Bu unlu şair çocukluğundan beri babası, Dehhoda ve Muhammed Tagi Bahar gibi büyük yazarların gözetiminde şiir yazmaya başladı. Çok fazla şiir yazdı ve kendisinden harika eserler geriye bıraktı. Tum şiirlerinde hayatın karanlık yollarını tavsiyeleri’ile aydınlatdı. Pervin tarafından yayınlanan tek eseri onun şiir divanı’ydı; bu divan 606 mesnevi, kıta ve kaside şiirden oluşmuştur. Pervin’in atişma tarzı şiirleri daha çok meşhurdur.

Pervin İtisami 35 yıldan fazla yaşamamış olmasına rağmen, çok uyanık, ahlak biligili ve geleneksel bir insandı ve insan toplumlarında adaletsizliklere çok nasihatler vermiştir. Her zaman, toplumun zayif insanlarını savunmak amacıyla, insan düşüncelerini şifreli ve alegori dilinde ifade etmeye çalışmıştır. 6 Nisan 1941’de tifo hastalığından vefat etti ve cenazesi Kum kentinde bulunan Hz. Masume türbesinin avlusunda, aile mezarlığında defn edildi. Bu ünlü şairin doğum günü (16 Mart) İran takviminde “Pervin İtisami’yi anma günü” olarak kayıtlı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.