Tebriz Azerbaycan Müzesi

Tabriz Azerbaycan Müzesi, Tahran Ulusal Müzesi’nden sonra İran’ın en önemli ikinci müzesidir. Azerbaycan Müzesi, 3000 yıl öncesine dayanan tarihi bir mezarlık antik alanının civarında ve ayrıca Mescid-i Kabud, (Gök Mescid) yakınında yer almaktadır.

Bu müzenin anıtları İslam öncesi döneme ve İslam dönemine aittir. Müze 3 katlıdır. Zemin katta, İslam öncesi ve İslami dönem ait eserler vardır. Taş Devri’ne ait kadın ve erkeğin iskeletleri ve meşhur Bismillah taşi bu katta yer almaktadır.

Bu müzenin birinci katında, en eski eserler 4.Yüzyıla aittir. Ayrıca bu katta, Achaemenid dönemine ve Kaçar dönemine ait değerli hazineler, sikkeler ve mühürler  vardır.

Azerbaycan Müzesi’nin en yeni bölümü, farklı tarihsel dönemlere ait antik taş heykelleridır. Bu bölümde, İslami tarihin farklı dönemlerinden mezar taşları seçilmiş ve sergileniyor. Bodrum katında, 2018 yılına kadar Ahad Hosseini heykelleri muhafaza ediliyordur, Şimdi bu heykeller Makberetüş Şuara yakınlarındaki bir salona nakledild. ayrıca taş koçlar, Taş heykeller, insan figürleri ve Yazılı Yazıtlar Bu bölümde görebilirsiniz.

Bu müzedeki en etkileyici eserler arasında şunlar sayılabilir:

  • Nader Şah dönemiden kalan Altın madeni para dünyanın en büyük madeni parası.
  • Muhammed Ali Ghouchani’nin benzersiz olan Nestalik hattında Bismillah taşı.
  • Gök Mescidin etrafında keşfedilen 3000 yıl önceye ait olan erkek ve kadın iskeletleri
  • Gilan’da bulunan kadın tanrıçası heykeli, İran’daki kadınların önemini ve değerini göstermektedir.
  • Urartu dönemine ait olan özel ve nadir bir şapka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.