۰۰رنگ قرمزی که در میان سفیدی های قطب جنوب مشاهده می کنید، اکسید آهن سمی است که از تیلور گلاسیا به رودخانه بانی در غرب روانه می شود. رنگ این اکسید قرمز به همین دلیل آن را به خون ریزی شباهت می دهند. این منظره جالب و شگفت انگیز را می توانید در ویکتوریا لند در قطب جنوب مشاهده کنید.

17cec74637cfd77e55988aeea8a33c12 Blood_Falls_2474051_e40871ef30_o50b97a2b6e9ee336b5ae6dfdc2db3f9d

دیدگاه ها مسدود شده اند.