تبریزگردی

غذا

رستوران شازده تبریز

رستوران شازده در بازار تاریخی تبریز و گذر صادقیه قرار دارد، شهرت این رستوران به دلیل ارائه غذاهای سنتی آذربایجان …

مشاهیر

خاقانی، شاعر معروف تبریزی
میرزا محمود طباطبایی
علی مسیو، برجسته‌ترین رهبر انقلاب مشروطیت

موزه‌ها

موزه خودروهای کلاسیک تبریز

موزه خودروهای کلاسیک مجموعه‌ای خصوصی و منحصر به فرد است که به همت ۴۰ ساله آقای خلیل غفاری یکی از مجموعه داران قدیمی تبریزی در سال ۱۳۹۳ برپا شده است.

کاخ موزه استانداری آذربایجان شرقی

کاخ استانداری آذربایجان شرقی محل اصلی‌ترین نهاد سیاسی این استان است. بنای کاخ استانداری در دوره‌های زندیه و قاجاریه با …

موزه تاریخ و فرهنگ دانشگاه تبریز، گنجینه‌ای ارزشمند در شهر تبریز

شهر تبریز در کنار لقب پرافتخار شهر اولین‌ها به شهر موزه‌ها نیز شهرت دارد. موزه آذربایجان دومین موزه‌ ایران در …