بایگانی برای دسته بندی ‘کره شمالی’

پیونگ یانگ پایتخت کشور کره شمالی است. قسمت شمال شرقى و جنوب شرقى شهر را کوه‌ها و قسمت‌هاى غربى و جنوب غربى را دشت‌ها پوشانیده‌اند. باغ‌هاى میوه فراوانى مانند باغ‌هاى گلابی، سیب، انگور، زردآلو و آلو اطراف پیونگ یانگ وجود دارد. راه‌هاى ارتباطى متعددى، پیونگ یانگ را به شهرهاى مختلف کشور و به مسکو پایتخت روسیه و پکن پایتخت چین مرتبط مى‌سازد. پیونگ یانگ بیش از ۱۵۰۰ سال سابقه تاریخى...