بایگانی برای دسته بندی ‘خرم آباد’

آبشار بیشه یکی از آبشارهای استان لرستان است. این آبشار در دل کوههای زاگرس در شهرستان خرم آباد قرار گرفته‌است. ارتفاع آبشار حدود ۵۸ متر تا سطح رودخانه است و سطحی به عرض حدود بیست متر را پوشانیده است. آب آبشار از چشمه های متعدد تأمین گردیده و پس از عبور از ایستگاه راه آهن بیشه، به رودخانه سزار می ریزد. آبشار بیشه نیز یکی از همان صدها چشمه ای...

دسته بندی ها : خرم آباد, لرستان