بایگانی برای دسته بندی ‘میاندوآب’

چهاربرج شهری در بخش مرحمت‌آباد شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی است. بقعه تاج الدین علی (ع) در ۴۵ کیلومتری میاندوآب و ۱۵ کیلومتری شهر چهاربرج واقع شده است. بنای اولیه بقعه تاج الدین علی به صورت ۴ گوش با گنبد های مدور بوده و به تازگی با خودیاری مردم بنای بزرگتری در اطراف آن ایجاد گردیده به طوریکه بنای اولیه در مرکز قرار گرفته است. تاج الدین علی (ع) از...